Varsel om årsmøte: 20. april 2024

Det varsles herved om at årsmøtet i Fellesforbundet avd. 27 Innlandet Transportarbeiderforening avholdes:
Tid: Lørdag 20. april 2024 kl. 11.00
Sted: Quality Hotel Strand, Gjøvik

Klubbene må avholde sitt årsmøte innen februar 2024.

Forslag til årsmøte og frasigelse av verv sendes innen søndag 3. mars 2024 til:
Fellesforbundet avd. 27 Innlandet Transportarbeiderforening
Torggata 91
2317 Hamar
Epost: avd027.itf@fellesforbundet.org

Fellesforbundets vedtekter: Bare Fellesforbundets yrkesaktive medlemmer har stemmerett ved behandling av ekstra administrasjonskontingent, valg, endring av avdelingens stilling og økonomiske saker.

Påmelding til årsmøte innen tirsdag 2. april 2024 til epost avd027.itf@fellesforbundet.org / mobil 91149669.
Innkalling til årsmøte med dagsorden blir varslet etter Fellesforbundets vedtekter.


Med hilsen
Fellesforbundet avd. 27 Innlandet Transportarbeiderforening