Varsel om årsmøte: 20. april 2024

Det varsles herved om at årsmøtet i Fellesforbundet avd. 27 Innlandet Transportarbeiderforening avholdes:
Tid: Lørdag 20. april 2024 kl. 11.00
Sted: Quality Hotel Strand, Gjøvik

Klubbene må avholde sitt årsmøte innen februar 2024.

Forslag til årsmøte og frasigelse av verv sendes innen søndag 3. mars 2024 til:
Fellesforbundet avd. 27 Innlandet Transportarbeiderforening
Torggata 91
2317 Hamar
Epost: avd027.itf@fellesforbundet.org

Fellesforbundets vedtekter: Bare Fellesforbundets yrkesaktive medlemmer har stemmerett ved behandling av ekstra administrasjonskontingent, valg, endring av avdelingens stilling og økonomiske saker.

Påmelding til årsmøte innen tirsdag 2. april 2024 til epost avd027.itf@fellesforbundet.org / mobil 91149669.
Innkalling til årsmøte med dagsorden blir varslet etter Fellesforbundets vedtekter.


Med hilsen
Fellesforbundet avd. 27 Innlandet Transportarbeiderforening

Innkalling til medlemsmøte 10. desember 2023


Det innkalles til medlemsmøte:

Tid: Søndag 10. desember 2023 kl. 13.00

Sted: Folkets Hus, Torggt. 91, Hamar – 3 etg.

Saksliste:
– Godkjenning av innkalling / saksliste
– Valg av møteleder og sekretær
– Budsjett 2024
– Handlingsplan 2024
– Event. innkommende forslag

Medlemmer som ønsker saker tatt opp i medlemsmøte, skal sende forslag til
styret senest 1 uke før møtet holdes.

Viser til Fellesforbundets vedtekter 2019 – 2023 §3.2.3:
Begrensninger i stemmerett ved behandling av økonomiske saker.
Bare yrkesaktive medlemmer har stemmerett ved behandling av saker
vedrørende ekstra administrasjonskontingent og i saker som angår
disponering av avdelingens økonomiske midler.

Velkommen!

Seniorgruppa inviterer til førjulstur med Color Magic

Gruppa for pensjonister og uføretrygdede i Fellesforbundet avd. 27 Innlandet Transportarbeiderforening inviterer til julebordcruise den 4 til 6 desember 2023. Oslo – Kiel – MS Color Magic

 • Turen inkluderer buss tur / retur Color Line.

Utreise 4/12 kl. 14.00 fra Oslo

 • Innvendige lugarer
 • Lunch i Restaurant Grand Buffet kl. 14.00 på dekk 6 utreisedag
 • Julebordbuffet i Restaurant Grand Buffet kl. 20.00
 • Miniralvann/øl eller husets vin
 • Frokostbuffet serveres i Grand Buffet.
 • Hjemreise 5/12 kl. 14.00 fra Kiel
 • Show inklusive en cocktail kl 19.00 (bord er reservert)
 • Tre retters middag i Oceanic restaurant Akterut dekk 6. kl 20.00
 • Mineralvann/øl eller husets vin
 • 6/12 frokost i Grand buffet på dekk 6
 • Ankomst Oslo kl 10.00. buss hjem.

PRIS PR PERSON KR 2000.-Bindende påmelding senest 31. oktober. til Magne Mathiassen tlf 48014467 eller Stein Lorang Andersen tlf 90671519

Nye faglig tillitsvalgtskurs

Er du ny tillitsvalgt? Eller trenger mer forståelse/kunnskap innenfor arbeidsmiljøloven,
overenskomsten, samt avholde møte på egen arbeidsplass? Meld deg på FTV-kurs serie. Kursene er gratis for alle medlemmer, Fellesforbundet dekker tapt arbeidsfortjeneste, kjøregodtgjørelse, overnatting og mat!

Trykk på de enkelte kursdatoene for mer informasjon og påmelding.

FTV1

FTV1 kurset tar for seg Arbeidsmiljøloven, Hovedavtalen, rettigheter og plikter
som tillitsvalgt og Fellesforbundet som organisasjon. I løpet av kurset blir man
kjent med tillitsvalgtrollen, klubbarbeid, oppgaver og verktøy.

21.03.2023-24.03.2023 Elverum /Thon Partner Elgstua Hotell
13.06.2023-16.06.2023 Lillehammer/Scandic Lillehammer

FTV2

FTV2 kurset tar for seg kollektiv og individuell arbeidsrett, når kan en forhandle,
hvorfor og hvordan. Samtidig går man innom temaer som regnskap innenfor
bedrift, planlegging og gjennomføring av forhandlinger.

22.05.2023-25.05.2023 Hamar /Scandic Hamar