Innkalling til medlemsmøte 10. desember 2023

Det innkalles til medlemsmøte: Tid: Søndag 10. desember 2023 kl. 13.00 Sted: Folkets Hus, Torggt. 91, Hamar – 3 etg. Saksliste:– Godkjenning av innkalling / saksliste– Valg av møteleder og sekretær– Budsjett 2024– Handlingsplan 2024– Event. innkommende forslag Medlemmer som ønsker saker tatt opp i medlemsmøte, skal sende forslag tilstyret senest 1 uke før møtetContinue reading «Innkalling til medlemsmøte 10. desember 2023»

Medlemsmøte 3. september

Det innkalles til medlemsmøte søndag 3. september 2023 kl. 12.30 påFolkets Hus, Hamar – 3 etg. Sakene som skal behandles er følgende: Valg av landsmøtedelegater og varadelegater til Landsmøte 20. -25. oktober 2023.Behandling av Landsmøtets dagsorden. Se vedlagt innkalling for mer informasjon: