Vilkårsendringer i LOfavør innboforsikring fra 1. januar 2022

1. januar 2022 kommer det vilkårsendringer på innboforsikringen din, som du bør få med deg. Her er en oversikt over de viktigste endringene og hva det vil si for deg. Økt erstatningssum for tyveri fra privatboligens uteareal, fra kr 30.000 til kr 100.000 Egen dekning for kunst (maleri, trykk og øvrig kunst) på inntil kr.Continue reading «Vilkårsendringer i LOfavør innboforsikring fra 1. januar 2022»