Medlemsmøte 3. september

Det innkalles til medlemsmøte søndag 3. september 2023 kl. 12.30 på
Folkets Hus, Hamar – 3 etg.

Sakene som skal behandles er følgende:
Valg av landsmøtedelegater og varadelegater til Landsmøte 20. -25. oktober 2023.
Behandling av Landsmøtets dagsorden.

Se vedlagt innkalling for mer informasjon: