MEDLEMSMØTE 6. DESEMBER 2022

Vi innkaller til medlemsmøte – 6. desember 2022 – Folkets Hus, Hamar

Medlemsmøte er åpent for alle medlemmer i Fellesforbundet avd. 27 Innlandet Transportarbeiderforening.

Vi skal behandle budsjett og handlingsplan for 2023.

Papirer blir framlagt på møte.

Se kunngjøringen her: Medlemsmøte 6. desember 2022