Vellykket konferanse om bussbransjen

Tirsdag 30. november arrangerte LO stat og LO Innlandet konferanse om bussbransjen. Det er svikt i rekrutteringen i bussbransjen, siden anbud i bussbransjen har gitt små stillinger og delte skift. Dette er ikke enkelt å kombinere med familieliv, eller andre jobber, og uforutsigbar inntekt gjør det nesten umulig å få lån i banken for etablering.

Eldar var til stede på konferansen, og nestleder Geir Tore Kravdal var en del av panelet.

Vi er enige i at noe må gjøres, og at vi trenger bussjåfører også i fremtiden. Ingen tar bussen hvis ikke bussen går.